Toimitusehdot

Klikkaa tästä Pirkanmaan Lämmitysöljypalvelun toimitusehdot

Ennen tilaamista huomioi seuraavat asiat

 • Normaali toimitusaika on noin 1-8 työpäivää. Öljyn hinta on tilauspäivän mukaan. 
 • Täyttöputken suu on varustettu 2 tuuman (2") tai 3 tuuman (3") nokkavipuliittimellä eli camlock-liittimellä (kuva). Liitin varustettuna suojakannella. Sakaraliittimillä varustettuihin toimituskohteisiin ei toimiteta öljyä enää 30.6.2018 jälkeen (ei koske maatalouden erillisiä maanpäällisiä
  farmisäiliöitä). Turhasta käynnistä voimme veloittaa käyntimaksun asiakkaalta. Lisätietoa liittimen vaihdosta Öljyalan tiedotteesta.

 • Säiliöauto pääsee vähintään 30 metrin päähän täyttöpaikasta.

 • Täyttöputken suu ei ole 1,5 metriä korkeammalla. Ylempänä oleva täyttöputki vaatii turvallisen työtason turvallisen purkutyön suorittamiseen. Lisätietoa turvallisesta työtasosta Valtioneuvoston asetuksesta 28 §

 • Täyttöputken ja seinän väliin pitää jäädä vähintään 150 mm vapaata tilaa, jotta purkuletkun saa kiinnitettyä tiiviisti. Lisäksi purkuputken pään pitää olla kalteva rakennusta kohti, jolloin purettu öljy ei valu takaisin pois putkesta.

 • Täyttöputken suu on varustettu painetiiviillä kiinteällä täyttöliittimellä (camlock) (Kuva)
 • Ilmaputken suuaukko näkyy täyttöpaikalle, ei ole tukossa ja se on läpimitaltaan vähintään 50 mm.

 • Ylitäytönestin on kiinnitetty asianmukaisesti ja se toimii. (Kuva)

   

                     Camlock -liitin                                     Ylitäytönestin

Toimitus

 • Tie öljysäiliön täyttöaukolle on oltava ajokunnossa ja talvisin hiekoitettu sekä aurattu tai lapioitu lumettomaksi. Mahdolliset routavauriot, pehmeät tiet ja kelirikot vaikeuttavat ja hidastavat polttoöljyn jakelua. Ilmoitathan näistä tilauksen yhteydessä.

 • Painorajoitukset: Kuljettajat noudattavat aina tiekohtaisia painorajoituksia ja lakisääteisiä ohjeita. Asiakkaan oma lupalappu tienkunnosta ei riitä eikä se takaa vastuunjakoa ongelmatilanteessa. On huomioitava, että pienikin säiliöauto painaa tyhjänä 14 tn ja täytenä 25 tn. Neliakselinen säiliöauto painaa 20 tn tyhjänä ja täytenä 35-36 tn.

 • Toimitusaika lasketaan alkaen tilauspäivää seuraavasta työpäivästä. Kuljetustilanteesta riippuen toimitus voi tapahtua myös tätä aikataulua nopeammin. Talvi-diesel tilauksessa tilaus saattaa viivästyä normaalista toimitusaikalupauksesta.

 • Noin vuorokautta ennen toimitusta NEOT lähettää tekstiviestin tilauksen yhteydessä asiakkaan ilmoittamaan gsm-numeroon. Viestien lähetysaika on maanantai-sunnuntai klo 8-22. Jos asiakkaalla on palvelunumeroesto, ei toimitusaika-tekstiviesti mene perille.

 • Kaikista turhista käynneistä veloitamme 50 €. Turha käynti on esim. vialliset laitteet tai se, että asiakas ei vastaa puhelimeen ennen toimitusta. Puhelut tulevat yleensä tuntemattomasta numerosta.
 • Öljy toimitetaan asiakkaan säiliöön säiliöautotoimituksena ja toimitettu määrä mitataan virallisesti hyväksytyllä nestemäärämittarilla.

 • Öljyn täyttöpaine on aina vakio, eikä paine vaikuta virtaukseen.

 • Diesel: Yli 2000 litran dieseltoimituksissa yhteen säiliöön tuotteen tieliikennekelpoisuus taataan. 

  • Dieseleissä hyväksyttyjä tilauksia ovat autotekniikan takia vain tasan -tilaukset. 

  • Diesel laskutetaan normaalilitrojen (NL) mukaisesti.  
 • Tasan toimituksissa sallitaan +/- 5 litran heitto toimitusmäärään.

 • Täyteen toimituksissa sallitaan 20 % ylitys tilattuun määrään.

 • Pienin ilman lisämaksua toimitettava määrä on 1000 litraa. Mikäli tilattu määrä on alle 1000 litraa tai toimitus muutoin jää pienemmäksi myyjästä riippumattomista syistä, peritään kulloinkin voimassa oleva pientoimituslisä.

 • Tilaus katsotaan toimitetuksi jos yli 80 % tilatusta litramäärästä saadaan toimitettua. Jos toimitus jää alle 80 % tilatusta, asiakkaalle toimitetaan puuttuva määrä jälkitoimituksena samalla litrahinnalla. Vajaaksi jääneissä toimituksissa alle 500 litran määriä ei toimiteta automaattisesti lisätilauksena.
  Pääsääntöisesti sekä alkuperäinen että jälkitoimitus laskutetaan yhtenä toimituksena.

 • Asiakkaan antamien purkuohjeiden on oltava täsmälliset ja purkupaikka, laitteistot sekä säiliö täytyy olla turvallisesti saavutettavissa. Säiliön täyttöliittimen tulee olla sijoitettuna rakennuksen ulkopuolella tai asennettuna välittömästi ulos aukeavan luukun taakse siten, ettei rakennuksen sisäpuolelle pääse valumaan öljyä.

 • Kuljetusliikkeellä ja myyjällä on oikeus kieltäytyä toimittamasta öljyä, mikäli asiakkaan laitteisto ja purkupaikka (ylitäytönestin, standardin mukainen purkuyhde, ilmaputki, purkutaso) ei ole määräysten mukaisessa kunnossa tai on puutteellinen.

 • Samoin myyjällä ja kuljetusliikkeellä on oikeus olla toimittamatta tilattua öljyä, mikäli säiliöautolla ei ole esteetöntä ja turvallista pääsyä purkupaikalle tai mikäli purkupaikalla on turvallisuuden vaarantavia puutteita (liukkaudenesto, kantavuus).

 • Asiakkaan on etukäteen osoitettava tilausvaiheessa, että tynnyri ja IBC-kontti, johon puretaan, soveltuu kyseiselle tuotteelle ja siinä on voimassa olevat hyväksynnät.

Hinnoittelu ja maksaminen

 • Öljyn hinta määräytyy normaalisti tilauspäivän mukaan. Jos toimitus tapahtuu yli 10 kalenteripäivän päästä tilauksesta, käytetään toimituspäivän hintaa.
 • Mikäli öljyä ei mahdu asiakkaan säiliöön asiakkaan tilaamaa määrää, on myyjällä oikeus tarkistaa tilatun öljyn yksikköhinta toimitusmäärää vastaavaksi.
 • Jos auto laitetaan ajokuntoon purkujen välillä, veloitetaan asiakkaalta useampi pudotusmaksu. 

 • Tynnyritäytöistä peritään pudotusmaksu aina per tynnyri / IBC-kontti. Mahdolliset
  tynnyrien ja IBC-konttien täytöt tulee merkata tilauksen lisätietoihin.

 • Laskulla maksuaika on noin 14 vuorokautta toimituksesta. Maksettaessa erissä lisätään kuhunkin erään kulloinkin voimassa oleva laskutuslisä.

 • Verkkomaksussa asiakas itse valitsee maksutavan. Jos öljyä toimitetaan enemmän tai vähemmän kuin ennakkoon verkossa maksettu, teemme ylimääräisestä osasta laskun ja pienemmästä toimituksesta hyvityksen.
 • Tarvittaessa asiakkaan luottotiedot tarkastetaan.  Myyjällä on oikeus vaatia etukäteismaksu.

  • Jos asiakkaan etukäteismaksettu litramäärä poikkeaa toimitetusta litramäärästä, asiakkaalle lähetetään lasku
 • Bonus kertyy lämmitysöljyn toimituksesta täysimääräisenä yhdelle kuukaudelle, vaikka
  lasku maksettaisiin erissä. Kuukauden loppupuolella tilatuista toimituksista Bonus
  saattaa siirtyä seuraavan kuukauden puolelle.
 • S-Business-kortilla maksettaessa noudatetaan S-Business Oy:n korttiehtoja.

Reklamaatiot

 • Myyjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat myyjän saamista virheellisistä tai
  puutteellisista tiedoista. Myyjä ei myöskään ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat
  tuotteen virheellisestä varastoinnista, käsittelystä tai asiakkaan säiliöiden
  epäpuhtauksista.

 • Mahdolliset reklamaatiot ilmoitettava myyjälle viipymättä.