Oikeudellinen tiedote koskien Pirkanmaan Osuuskaupan Lämmitysöljymyynti-sivuja

Verkkosivut ovat kokonaisuudessaan Pirkanmaan Osuuskaupan omaisuutta. Kaikki sivustolta löytyvän materiaalin kopiointi, käyttö, uudelleen tuottaminen ja eteenpäin luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kiellettyä ilman erillistä ja etukäteen saatua kirjallista lupaa Pirkanmaan Osuuskaupalta.

Pirkanmaan Osuuskauppa varaa itselleen oikeuden lakkauttaa sivustonsa, muuttaa palveluvalikoimaa tai sivustoaan ja sitä koskevia ehtoja siitä erikseen ilmoittamatta.

Sivusto on tuotettu palvelemaan Pirkanmaan Osuuskaupan asiakkaita informatiivisessa mielessä, eikä Pirkanmaan Osuuskauppa  vastaa sivuilta löytyvän tiedon tai palveluiden käytöstä syntyneistä vahingoista.

Pirkanmaan Osuuskauppa luovuttaa sivustonsa sisällön asiakkaittensa käytettäväksi sellaisena kuin se on, eikä vastaa sivustossa olevan tiedon paikkaansa pitävyydestä ja sivuilta löytyvien linkkien sisältämästä materiaalista.